Hva er ESD?

Hva er ESD?

ESD (Electro Static Discharge) er statisk elektrisitet som blir overført fra én gjenstand til en annen. I hverdagen opplever vi ESD som et elektrisk støt eller en gnist, f.eks. når vi går på et gulvteppe eller stiger ut av bilen og tar i metall etterpå.

Den statiske elektrisiteten oppstår når ikke-ledende materialer som f.eks. skosåle og gulvbelegg kommer i kontakt med hverandre. Hvor mye statisk elektrisitet du hoper opp i kroppen, avhenger av bl.a. materialer, påkledning, vær og inneklima, men det er verst når luftfuktigheten er lav. Den opplever vi f.eks. en frostklar dag når håret stritter og blir statisk elektrisk, eller hvis vi merker små elektriske støt når vi rører ved metall.

Du kan redusere den statiske elektrisiteten ved hjelp av ledende materialer, f.eks. ESD-godkjent fottøy eller påkledning som bokstavelig talt gir deg jordforbindelse og leder den statiske elektrisiteten ut av kroppen. På den måten unngår du å overføre den statiske elektrisiteten til det materialet du arbeider med.

Hvor mye statisk elektrisitet genererer du?

 10–20 % relativ luftfuktighet65–90 % relativ luftfuktighet
Person som går på et syntetisk teppe35.000 Volt1.500 Volt
Person som går på vinylgulv12.000 Volt250 Volt
Person på en sittende arbeidsplass6.000 Volt100 Volt
PVC-pose løftet fra en bordplate20.000 Volt1.200 Volt
Arbeidsstol med sete av polyuretan18.000 Volt1.500 Volt

Jo lavere luftfuktighet, desto mer statisk elektrisitet genererer du

Hvorfor beskytte mot ESD?

Elektroniske komponenter er svært følsomme overfor statisk elektrisitet, og blir påvirket av spenninger som ligger langt under det vi i hverdagen merker som små støt.

En stillesittende person kan f.eks. generere opp til 6000 volt, og merker først den statiske elektrisiteten ved 3000 volt. Følsom elektronikk kan derimot ta skade allerede ved 100 volt. ESD-beskyttelse er derfor viktig for alle virksomheter som arbeider med elektroniske komponenter – og særlig for interne medarbeidere og eksterne håndverkere, installatører m.fl. som beveger seg i ESD-kritiske områder (EPA – Electrostatic Discharge Protected Area).

Hva er konsekvensen av ESD?

ESD kan medføre alvorlige skader på elektroniske komponenter. Skadene kan oppstå under produksjon, montering, reparasjon og servicearbeider. I 10 % av tilfellene blir feilene oppdaget internt, noe som kan resultere i tap av dyrebar tid, nedsatt effektivitet og økte produksjonskostnader. Men i 90 % av tilfellene vil feilen først dukke opp senere – enten som nedsatt yteevne, periodiske feil eller et ødelagt produkt.

Det kan gjøre stor skade på imaget til virksomheten din, og kan føre til:

  • Tapt salg
  • Svekket kundetilfredshet og negativ omtale
  • Økte kostnader i forbindelse med service og reparasjoner

Valg av arbeidsfottøy

Når du skal velge arbeidssko til kundene dine, medarbeiderne dine eller deg selv, bør du være klar over forskjellen mellom antistatisk fottøy og ESD-godkjent fottøy.

Antistatisk fottøy

Antistatisk fottøy avleder statisk elektrisitet, men har en relativt lav ledeevne. Brukeren vil derfor hope opp en større mengde statisk elektrisitet i kroppen. Den elektriske motstanden ligger innenfor 0,1 MΩ til 1 000 MΩ, noe som er langt over normene for ESD-godkjent fottøy.

ESD-godkjent fottøy

ESD-godkjent fottøy sikrer en kontinuerlig avledning av den statiske elektrisiteten. Ledeevnen er vesentlig høyere enn i antistatisk fottøy, så brukeren hoper opp en minimal mengde statisk elektrisitet. Ifølge normene skal den elektriske motstanden ligge innenfor 0,1 MΩ til 100 MΩ (EN 61340-4-3) eller 0,1MΩ til 35 MΩ (EN 61340-5-1). ESD-godkjent fottøy er alltid merket med det gule ESD-symbolet.

Stadig flere virksomheter krever at medarbeiderne bruker ESD-godkjent arbeidsfottøy. Selv om utfordringene er størst innenfor elektronikkindustrien, blir bruken av ESD-godkjent fottøy mer og mer utbredt innenfor transport, lager, byggevirksomhet og håndverk.

ESD-godkjent fottøy fra Sika Footwear

Hos Sika Footwear er utviklingen av ESD-godkjent fottøy et fokusområde i produktutviklingen, produksjonen og i rådgivningen av kundene våre. Som ledd i kvalitetssikringen vår, tester vi fottøyet i internasjonale industrivirksomheter, der det særlig stilles krav om at fottøyet lever opp til ESD-normen EN 61340-4-3 eller EN 61340-5-1 – selv når luftfuktigheten er lav. Uansett hvilket behov du har, står vi klare til å hjelpe deg å finne det helt riktige ESD-fottøyet til din virksomhet.